sensor-1.png

Liên hệ tư vấn:

mail contact lien.ans@ansvietnam.com

  phone contact 0902937088

MTS Sensor là dòng sản phẩm chuyên về các loại cảm biến: cảm biến Vị trí, cảm biến vị trí tuyến tính, TEMPOSONICS sensor, Position Sensors

TEMPOSONICS sensor là dòng cảm biến vị trí, TEMPOSONICS Vietnam

LIST CODE NHẬP VỀ THƯỜNG XUYÊN 

 

Code:  RP5SA0050M01D581U401
TEMPOSONICS R-Serie
Note: Recheck delivery time before order

Code: RFM01350MD601C304311
Temposonics® R-Series flexible

Code: 280836
IND FLOATING MAGNET-HIGH GAP

Code: MT0162
Sondermagnet Typ MT0162

Code: 560700
Conn D6 Female Metric Plug 6mm

Certificate Of Origin – Certif (551214-2)

Cảm biến vị trí Ordering  code: RH5MA0810M01R151S1012B6-TD01
Temposonics R-Serie
Note: Recheck delivery time before order

Code: 560888
Terminator, 5 Pin M12
Note: recheck delivery time before order

Code: 254732
LP DISP BOARD ASSY KIT

Code:  251983-2
Float Intfc #2 1.85 OD w/offse

 

 

Ordering  code: RH5MA0100M01RR41S1012G1-TD01
Temposonics R-Serie V Rod
Note: RHM0100MRR41S2G1100 is obsoleted
Recheck delivery time before order

Ordering  code:  RH5MA0700M01D701S1011G2-TD01
Temposonics R-Serie V Rod
Note: RHM700MD701S1G2100 is obsoleted
Recheck delivery time before order

Ordering  code:RH5MA1250M01D701S1012B6-TD01
Temposonics R-Serie V Rod
Note: RHM1250MD701S2B6100 is obsoleted
Recheck delivery time before order

Ordering  code:  RH5MV0200M01P081S1011G2-TD01
Temposonics® R-Series V Rod
Note: RHV0200MP081S1G2100 is obsoleted
Recheck delivery time before order

Ordering  code: RH5MA0200M01T081S1011G2-TD01
Temposonics® R-Series V Rod
Note: Recheck delivery time before order