Cảm biến vị trí MTS sensor

TEMPOSONICS MTS sensor, đại lý MTS sensor Vietnam

 

List code MTS sensor Vietnam

 

Part : RH5MV0150M01T081S1011G2
Temposonics® R-Series 
Code: RP5SA0450M01D601A100
Temposonics R-Serie
Note: RPS0450MD0601A01 obsolete
Code: RH5MV0130M01T101S1011G2
Temposonics® R-Series 
Cảm biến RHM1250MP021S1G6100
Code: RHM0050MP151S2G6100
TEMPOSONICS R-Series
CODE: RHM0170MD631P102
 Temposonics® R-Series
Replaced Code: RH5MA0400M01D701S1011G2
Temposonics® R-Series
Note: RHM0400MD701S1G2100 is obsoleted
Code : RHM0650MD701S1G1100
 Temposonics® R-Series
Replaced Code: RHV0450MD531P102
Temposonics® R-Series
Code: RP5SA2000M01D601A20000E
 Temposonics R-Serie
Replaced Code: RH5MA0310M01D701S1011G8
Temposonics® R-Series
Note: RHM0310MD701S1G8100 is obsoleted 
Code: GHM1455MR021A0
Replaced Code: ERM0400MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER
Code: GHM0355MR021A0
 Temposonics® G-Series
Code : RH5MA0050M01P151S1012G6
TEMPOSONICS R-Series
Note: RHM0050MP151S2G6100 is obsoleted
Code: GHM0805MR021A0
Code: RP5SA0450M01D601A100
 Temposonics R-Serie
 Note: RPS0450MD0601A01 obsolete
Code: GHM0365MR021A0
Code: RP5SA0850M01R021A100
Temposonics R-Serie
Note: RP-S-0850M-R02-1-A01 obsolete
Replaced Code: RP5SA1200M02R101A100

 

Xem thêm về Sản Phẩm TẠI ĐÂY !