Đại lý phân phối MTS sensor Vietnam

Cảm biến MTS sensor, TEMPOSONICS sensor, Cảm biến vị trí MTS sensor

 

List code MTS sensor Vietnam

Replaced Code: RP5SA0400M02R101A100
 Temposonics® R-Series
Code: GHM0365MR021A0
Replaced Code: RH5MA0100M02R101A100 Replaced Code: RH5MA1800M01D701S1011G2
Replaced Code: RP5SA0500M02R101A100 Code đúng: RD4SR5B0075MD70S1G1100
Code: GHM1455MR021A0 Ordering code : GPM1200MD601A0
Code: GHM0355MR021A0 Ordering code : GPM1800MD601A0
Code: GHM0805MR021A0
 Temposonics® R-Series
Ordering code : GPM2000MD601A0
Code: GHM0365MR021A0 Ordering code : GHM0650MD601A0
Code: GHM1455MR021A0 Ordering code : RHM0600MD531P102
Code: GHM0355MR021A0 Code: RHM3060MD531P102
Code: GHM0805MR021A0 Code: RHM2950MD531P102

 

 

Xem thêm về Sản Phẩm TẠI ĐÂY !