cam-bien-vi-tri-tuyen-tinh-temposonics®-e-series-mts-mtssensor-e-series-position-sensors-dai-ly-mtssensor.png

Liên hệ tư vấn:

mail contact lien.ans@ansvietnam.com

  phone contact 0902937088

Cảm biến vị trí tuyến tính Temposonics® E-Series là là dòng cảm biến nhỏ gọn phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Dòng Cảm biến vị trí E-Series  chuyên để lắp đặt trong các ứng dụng có không gian hạn chế - tích hợp nhiều ngõ ra: Analog, CANopen, IO-Link, Start / Stop, SSI

Có sẵn dưới dạng:

• Phiên bản thanh que (EH) để đo vị trí tích hợp xi lanh

• Phiên bản cấu hình (EP) để đo vị trí của trục chuyển động

• Phiên bản cấu hình cực thấp (EL) để đo vị trí của trục chuyển động

• Phiên bản biên dạng phẳng (EP2) để đo vị trí của trục chuyển động

• Dạng Vỏ thanh & xi lanh với pít tông mạnh (ER) để lắp linh hoạt

• Phiên bản thanh que để nhúng vào trong xi lanh (EE) để đo vị trí trong xi lanh

• Phiên bản thanh que cho nhiệt độ cao và các khu vực nguy hiểm với các phê duyệt ATEX, IECEx, CEC và NEC (ET) để đo vị trí tích hợp xi lanh

Temposonics E series  MTS Sensor

Temposonics® E-Series linear position sensors are very compact models suitable to meet the needs of various industrial applications.

Position sensor with compact design for installation when space is limited

Available as

  • Rod version (EH) for cylinder integrated position measurement
  • Profile version (EP) for position measurement of a motion axis
  • Ultra low profile version (EL) for position measurement of a motion axis
  • Flat profile version (EP2) for position measurement of a motion axis
  • Rod & cylinder housing with strong piston (ER) for flexible mounting
  • Rod version for embedding in cylinder (EE) for position measurement in a cylinder
  • Rod version for high temperatures and hazardous areas with approvals ATEX, IECEx, CEC and NEC (ET) for cylinder integrated position measurement
  • Outputs: Analog, CANopen, IO-Link, Start/Stop, SSI