liquid-level-transmitters-mts-sensor-vietnam-cam-bien-mts-sensor-vietnam-dai-ly-mts-sensor-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 |Ms Lien |

      Skype: l lientran87 l

Đại lý phân phối đại lý MTS sensor VIETNAM

Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức phân phối MTS sensor tại Việt Nam

MTS Sensor là dòng sản phẩm chuyên về các loại cảm biến: cảm biến Vị trí, cảm biến vị trí tuyến tính, TEMPOSONICS sensor, Position Sensors

Sản Phẩm : MTS sensor vietnam

 

Level Plus® Liquid Level Transmitters

Level Plus liquid level transmitters utilize the inherent advantages of magnetostrictive technology to provide the product level, interface level, and temperature measurement of a tank from one process opening.  Accurately measuring multiple process variables from one opening lowers the installed costs of adding feedback to a storage tank or process vessel.

Tank SLAYER®

Output

Design

Parameter

Order Length

Linearity

Approval

 

Modbus

DDA
4-20 mA
HART®

flexible

Level
Interface
Temperature

1575-22000
mm

+/- 1 mm

IECEx

ATEX

NEC

CEC

KCs

NEPSI
Japanese Approval

 


 

 

RefineME®

 

Output

Design

Parameter

Order Length

Linearity

Approval

 

Modbus

DDA
4-20 mA
HART®

 

rigid

 

Level
Interface
Temperature

305-7620 
mm

+/- 1 mm

IECEx

ATEX

NEC

CEC

KCs

NEPSI
Japanese Approval

 


 

 

SoClean®

 

Output

Design

Parameter

Order Length

Linearity

Approval

 

Modbus

DDA
4-20 mA
HART®

 

sanitary

 

Level
Interface
Temperature

305-7620 
mm

+/- 1 mm

IECEx

ATEX

NEC

CEC

KCs

NEPSI
Japanese Approval

 

 

CHAMBERED

 

Output

Design

Parameter

Order Length

Linearity

Approval

 

Modbus

DDA
4-20 mA
HART®

 

rigid

 

Level
Interface
Temperature

305-7620 
mm

+/- 1 mm

IECEx

ATEX

NEC

CEC

KCs

NEPSI
Japanese Approval