rp5sa0500m02r101a100-temposonics-vietnam-sensor-temposonics-vietnam-dai-ly-temposonics-vietnam.png

Temposonics Vietnam

Cảm biến vị trí R-Series V

Cảm biến Temposonics ® R-Series V là cảm biến vị trí tuyến tính tiên tiến nhất trên thị trường, kết hợp công nghệ từ giảo mới nhất với chẩn đoán thông minh sáng tạo cho các ứng dụng công nghiệp.

  • Cảm biến vị trí tuyến tính mạnh mẽ với độ chính xác và độ tin cậy cao
  • Mạnh mẽ hơn nhờ khả năng chống sốc và rung được cải thiện

Listcode Temposonics về kho

Code: GBS0375MH101A0SC
Temposonics GST Sensor

Code: GBS0450MH101A0SC
Temposonics GST Sensor

Code: GBS0600MV101A0SC
Temposonics GST Sensor

Code:  RHM0090MD531P102
Temposonics® R-Series

Code:  RD4WD1S0190MD53P102
Temposonics® R-Series

Code: RH5MA0600M01T201S1012G1
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0700M01T201S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0100M02R101A100
Temposonics® R-Series V Profile

Code: RP5SA0400M02R101A100
Temposonics® R-Series V Profile

Code: RP5SA0500M02R101A100
Temposonics® R-Series V Profile

Code: 201542-2
Ring magnet OD33

Code:  RD4CD3S0150MP05S3G8199121
Temposonics® R-Series RD4 compact sensor with detached electronics